Dieselbakterier. Ett snabbväxande problem!

Mikrorganismer i bränslesystem är något som alla inom oljeindustrin och deras samarbetspartner känner till men strävar efter att förhindra                     
Ett bränsle som är smittat kan ge betydande förluster för alla som blir drabbade, oavsett om det är oljetarminaler, distributörer såsom mackar och transportörer eller slutförbrukarna av diesel.
Alla, oavsett om det är inom flyg, skeppsfart, transport och
entreprenad, lantbruk eller fritidssektorn, kommer förr eller senare att råka ut för problemen om man inte vidtar förebyggande åtgärder med tillsättning av Bio-Protect 2.

  

 

Bakterietillväxt i dieseltank.
Bakterietillväxt i bunkertank på ett nybyggt fartyg