Kronobryggan AB har sedan 2005 arbetat med konsultverksamhet kring problemen med bakterietillväxt i diesel, brännoljor.

Vad gör vi?
Vår hvudprodukt är Bio-Protect 2 ett av marknadens mest effektiva medel mot bakterietillväxt i diesel och brännoljor.

I en oberoende test av nio olika medel, som den danska båttidningen BådNyt gjorde fick vi betyget BÄST I Test.
Inte helt överraskende med tanke på att att Bio-Protect 2 har funnits på marknaden sedan 1985 och har använts
inom ykessjöfart och offshore sedan dess.

Bio-Protect 2 är det enda medel som säljs i konsumentförpackning som uppfyller de mycket stränga funktions och
miljökraven för användninginom offshore.

Utöver Bio-Protect 2 jobbar vi med:

Analys av diesel för kontroll av bakterieinnehållet.
Kunderna är varv, rederier, bilverkstäder, lantbruk, entreprenad, privatpersoner, kommuner, försäkringsbolag m.fl.
Försäkringsbolagen har idag stora kostnade på sina maskinskadeförsäkringar på personbilar p.g.a bakterietillväxt i dieseltankarna.
Även flyget och försvaret nyttjar våra tjänster.

Filtrering av förorenad diesel.

Mikroskopundersökning av spridare.

Montering av manluckor och rengöring av dieseltankarna i fritidsbåtar.

Rengöring och sanering av bränslesystemen i fartyg.

 
 

 

 

 

Skadad spridarenål.
Foto. Roland Anderberg
Foto. Roland Anderberg

Den här"monsterbakterien" växte i en reservdunk med diesel.