Om oss

Kronobryggan AB har sedan 2005 arbetat med problemen kring bakterietillväxt i diesel och andra typer av brännoljor.

Vad gör vi:
Bio-Protect.Vår huvudprodukt är Bio-Protect, ett högeffektivt, flytande koncentrat, som används för bekämpning av bakterier, mögel och alger i  dieselsystemBio-Protect har använts inom yrkessjöfart och offshore sedan 1985 och är det enda medel som säljs i konsumentförpackning som uppfyller NEMS Chemicals mycket stränga miljö och funktionskrav. Ett antal oljeplattförmar i Nordsjön har gjort fasta installationer så man snabbt kan dosera in Bio-Protect om man upptäcker bakterietillväxt i tanksystemet.Bio-Protects effekt visades även i en oberoende test av 9 olika bakteriedödande medel där Bio-Protect fick betyget "BÄST I TEST.

Bakterieanalys.
Systemet bygger på mätning av ATP( adenosiotrifosfat) innehållet i dieseln med en mycket sofistikerad teknik.
Den kan detektera ytterst små mängder av levande mikroorganismer.
Metoden är snabb och utrustningen är portabel så testen kan, om så krävs, göras på plats och man får svaret direkt.

Manluckor.
Problemen med attt komma åt att rengöra dieseltankar i fritidsbåter är att det oftas saknas manluckor för att komma in i tanken eller att de sitter placerade så att de inte går att använda. För att lösa problemet producerar vi en manlucka som kan monteras både upptill och på sidan av tankarna.Den kan användas, förutom till dieseltankar, även till vatten och septitankar.

Svetsfri tankgenomföring.
En genomföring som gör att man enkelt, ettan att svets snabbt kan få ett extra uttag i en sluten tank utan att svetsa i den.T.e.x. när man behöver öka till-luften i en septitank vid sugttömning, extra uttag till värmare eller som vi själv använder denför tankrengöring då det är omöjligt att montera manluckor.

Tankrengöring.
Vi har stor erfarenhet av att öppna och rengöra dieseltankar i fritidsbåtar och har den tekniska utrustningen som krävs för den 
typen av arbete.
Bl.a filtreringsanläggning med en reningsgrad ner till 1 mic. vakumsugar spolpumpar, specilalmaskiner för håltagning i rostfritt,
kamror för både stillbild och video.

Powered by Talex e-handelssystem