Bakterieanalys   diesel

Bakterieanalys diesel

                               Analys av diesel för kontroll av bakterieinnehållet.

ATP eller Adenosiotrifosfat, är en energisubstans i alla biologiska system är centralt för alltliv, mätningen av den är direkt relaterad till nivån på energin i levande biomassa.
Vårt system bygger på mätning av ATP-innehållet i dieseln, med en mycket sofistikerad teknik. Den kan detektera ytterst små mängder av levande mikroorganismer. 

Normal standard för mätning av mikroorganismer i oljeprodukter är agarplattodling.
Den typen av test är överlägsen när det gäller att fastställa vilken specifik typ av bakterier det är eller om det är jäst och svamp som förorsakat problemen.
De är bra för sitt ändamål, men det tar ofta en vecka eller mer för att få fram ett resultat.
Vårt mätsystem ger svaret direkt och man kan, om så krävs göra mätningen direkt på plats då utrustningen är portabel.

Den detekterar alla levande organismer i vätskor och inte bara en liten mängd av specifika kolonier som vanliga testmedia.

                                                    Vem har nytta av det här?
                                             Alla som har någon typ av kontakt med diesel!    

                          Så varför vänta till i morgon med att lösa dagens problem?

 Klicka här för att se ett ex. på en test. Kunden hade havererat en motor p.g.a bakterier i dieseln
 Reparationkostnaden  var på över 150.000:-. Lägg även märke till skillnaden i bakterieinnehåll i de två sista posterna i testen. 
 Mycket högre i vattnet som var i botten på provet.
                      
Klicka här https://www.luminultra.com/industry/petroleum-and-fuel/ för mer information om analyssystemet.

Powered by Talex e-handelssystem