Bakterieanalys vatten

                                         Analys av bakterieinnehåll i dricksvatten

Adenosiotrifosfat eller APT är en energisubstans i alla biologiska system är centralt för alltliv, mätningen av den är direkt relaterad till nivån på energin i levande biomassa.

Vårt system bygger på mätning av ATP-innehållet i dricksvatten med en mycket sofistikerad teknik. Den kan detektera ytterst små mängder av levande mikroorganismer.

Normal standardför mätning av mikroorganismer i dricksvatten är agarplattodling.

Den här typen av test är överlägsen när det gäller att fastställa vilken specifik typ av bakterier det är eller om det är jäst och svamp som förorsakat problemen.

De är bra för sitt ändamål, men det tar ofta en vecka eller mer för att få fram ett resultat.

ATP-mätning detekterar alla levande organismer i vätskor och inte bara en liten mängd av specifika kolonier som vanliga testmedia.

Vårt mätsystem ger svaret direkt och man kan om så krävs göra mätningen direkt på plats  då utrustningen är portabel.

Vid en plötslig förhöjd bakterienivå i ett dricksvattensystem är det viktigt att man snabbt får fram var i systemet problemet börjar.

Kostnaderna  för att klara av vatten försörjningen kan snabbt rusa iväg innan man lokaliserat smittkällan.

Vi kan snabbt vara på plats med utrustningen och via vattenprover från olika ställe i ledningsnätet, direkt ge besked var de förhöjd bakterienivåerna börjar.

                                                                     Vem har nytta av det här?

                                                        Alla som har någon typ av kontakt med dricksvattenproduktion!  
     
                Så varför vänta en vecka eller mer, med att lösa dagens problem när
vi oftast kan lösa det direkt

Klicka här  https://www.luminultra.com/industry/drinking-water/ så får du mer informatin så får du mer information om systemet.

                

Powered by Talex e-handelssystem