Verksamhet


Man kan inte lösa problem som man inte kan se!

De flesta av våra nya kunder hade ingen aning om att det fanns bakterier i deras dieseltank.
När det blir stopp i maskinen, bilen eller att nödgeneratorn inte startar är det i uppdagas problemet.
Det är därför viktigt att med jämna mellanrum få gjort en bakterieanalys av dieseln.

En hög omsättning av diesel är ingen garanti för att den är fri från bakterier.
Vårt analyssystem gör att vi oftast dagen efter vi fått in provet kan lämna besked.

Vi har även möjlighet att testen på plats och kan åtgärde problemen direkt.

Vem har nytta av det här?
Alla som har med diesel att göra, det kan vara
varv, rederier, bilverkstäder, lantbruk, entreprenad, privatpersoner, kommuner, försäkringsbolag m.fl.
Försäkringsbolagen hanterar inte direkt diesel, men ha stora kostnader på sina maskinskadeförsäkringar på personbilar p.g.a bakterietillväxt i dieseltankarna.
Där kan vi hjälpa till med att en analys som visa rtrolig orsak till skadan.
Även flyget och försvaret utnyttjar våra tjänster.

Filtrering av förorenad diesel.
Mycket diesel sänds till destruktion i onödan, vårt filtreringssystem renar dieseln från både vatten och fasta föroreningar.
Dubbel inbesparing.
Inga kostnader för destruering och inga kostnader för ny diesel.

Montering av manluckor.
Håltagning och montering av manluckor samt rengöring av dieseltankarna i fritidsbåtar.
Fritidsbåtar drabbas ofta av bakterietillväxt p.g.a. den höga luftfuktigheten.
Ytters få har manluckor i sina i sina bränsletankar så att man på ett enkelt sätt kan öppna och göra dem rena.
Vi har en egenkonstruerad rostfri manlucka, som är enkel att montera och den ger möjlighet att man själv framöver kan öppna, inspektera och ev. rensa tankarna.

Rengöring och sanering av bränslesystemen i fartyg.
I samarbete med olika saneringsföretag styr, övervakar och kontrollerar att bränslesystemen är rena och fria från bakteriesmitta.

 

Powered by Talex e-handelssystem